Экономикалык журналистика

Урматтуу кесиптештер,
Инвестициялык кеңештин катчылыгы “Экономикалык журналистика” программасын ишке киргизүүдө. Бул программа катышуучулар үчүн актуалдуу экономикалык темаларды талкуулоо жана талдоо үчүн эксперттер жана бизнес өкүлдөрү менен жолугушуу үчүн сонун мүмкүнчүлүк түзөт.
Иш-чаранын максаты:
· Коомдук талкуунун сапатын жогорулатуу үчүн ЖМКнын, бизнес-коомчулуктун жана экономикалык эксперттердин ортосундагы эффективдүү диалогду стимулдаштыруу.
· Өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө жана инвестициялык жагымдуулугуна салым кошкон маалымы бар жана билимдүү коомдун негизи катары экономикалык журналистиканын ролун күчөтүү.
· Кыргыз Республикасындагы экономикалык процесстерди талдоо жана түшүнүүгө басым жасоо менен экономика, финансы жана инвестиция тармагында журналисттердин кесиптик көндүмдөрүн өнүктүрүү.
Күнүмдүк экономикалык темалар жана маселелер боюнча ай сайын жолугушуулар болуп турат. Бул жолугушууда тандалган темалар боюнча терең талдоо жана критикалык көз караштарды сунуш кылган бизнес өкүлдөрү жана экономикалык эксперттер менен сессиялар, талкуулоолор болот.?Жери: Бишкек ш., Игембердиев көч., 1а, «Аврора» ББ, 410-кеңсе, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Инвестициялык кеңештин катчылыгы.
Экономикалык журналистикага кызыккан журналисттерди программага катталуу үчүн атайын форманы толтурууга чакырабыз (шилтеме төмөн жакта).