Күн тартиби 12 сентябры 2014

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын областындагы
ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнө караштуу
Региондук инвестициялык кеңештин экинчи отурумунун
күн тартиби

Отурумдун өткөрүү датасы жана убактысы: 
2014-жылдын 12 сентябры
10:00-11:30

Отурумдун өткөрүү орду:
Нарын областынын администрациясы

1. Кириш соз - А. Каипов, Нарын областындагы РИКтин торагасы, Кыргыз Республикасынын Окмотунун Нарын областындагы ыйгарып укуктуу окулу

2. РИКтин биринчи жыйынында кабыл алынган чечимдердин аткарылгандыгы тууралуу маалымат – Р. Шалтаев , РИКтин Катчысы, Регионду онуктуруу болумунун башчысы

3. Бажы биримдигиндеги ченемдик-укуктук актылар жана талаптар тууралуу ишкерледин маалымат менен камсыз болушу (ветеринардык , санитардык, фитосанитардык жана женил онор-жай тармагында) - Борбордук Азиядагы Ханнс Зайдель фондусунун каржылоосу менен КР экономика министирлигинин адистери.

4. Нарын облусунда ишкерлерге Кепилдик (гарантиялык) фондун тузууго маалымат берип, пикир алмашып, сунуштардын топтомун беруу - КР СОЖП Нарын облусундагы мучолору, отурумдун катышуучулары)

5. Салык, социалдык толомодор, каржы жанан насыя, товар ондуруу жана сатуу, экспортоо жаатындагы койгойлор, ишкерчиликти жургузуудогу тоскоолдуктар - КР СОЖП Нарын облусундагы окулу Турсунбаев Б. У.

6. Башка маселелер

8. Жыйындын чечими тууралуу жыйынтыктоочу соз - А. Каипов, Нарын областындагы РИКтин торагасы, Кыргыз Республикасынын Окмотунун Нарын областындагы ыйгарып укуктуу окулу